Quy định mới về lĩnh vực Điện lực kể từ ngày 15/01/2018
Ngày 15/01/2018 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực, sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Nghị định này có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều luật liên quan tới hoạt động điện lực cần chú ý.


Ảnh minh họa

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phát điện
Sửa đổi đoạn “Tổ chức đăng ký hoạt động phát điện, ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau:” như sau: “Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động phát điện phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt. Các hạng mục công trình nhà máy điện được xây dựng, lắp đặt theo thiết kế được phê duyệt, được kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định
2. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định.

3. Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực theo quy định của pháp luật.

4. Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật.

5. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

6. Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

7. Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8. Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phân phối điện: cần đáp ứng 2 điều kiện so với trước đây cần 3 điều kiện.
1. Có trang thiết bị công nghệ, công trình đường dây và trạm biến áp được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.
2. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật.
So với quy định trước đây, thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện của người trực tiếp quản lý kỹ thuật ít nhất phải 05 năm.
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán buôn điện: cần đáp ứng 1 điều kiện so với quy định trước đó là 4 điều kiện.
Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động bán buôn điện phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán buôn điện phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm.
Các đơn vị đáp ứng được điều kiện về bán buôn điện được phép hoạt động xuất nhập khẩu điện
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện: cần đáp ứng 1 điều kiện so với quy định trước đó là 3 điều kiện.
Sửa đổi đoạn: “Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán lẻ điện, ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau:” như sau: “Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật và cá nhân đăng ký hoạt động bán lẻ điện phải đáp ứng điều kiện sau:
Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 03 năm”.
So với quy định trước đây, thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện của người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện ít nhất 05 năm.
Bãi bỏ nhiều quy định của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP
Điều 7 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP, cụ thể:
1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 2.
2. Bãi bỏ điểm a và điểm d khoản 2 Điều 3.
3. Bãi bỏ Điều 28.
4. Bãi bỏ khoản 3 Điều 31.
5. Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 32.
6. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 3 Điều 33.
7. Bãi bỏ Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 37.
8. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 39.
9. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 40.
10. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 41.
11. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 42.
12. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 43.
13. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 44.
Nghị định số 08/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018

Tuyết Hoa (tổng hợp)
In trang      Quay lại


 
1 2 3 4

EVNCPC-PC Đaknông eTV
Sáp nhập các đơn vị Điện lực giải pháp tinh giản bộ máy
(18/09/2018 07:29:52)

KHÁCH HÀNG ĐIỆN
02/08/2018
Điện lực Số lượng
Cư Jút 26277
Đăk Mil 19754
Đăk Rlấp 24382
Gia Nghĩa 20622
Krông Nô 21877
Đăk Song 15764
Đăk glong 9385
Tuy Đức 10751
TỔNG CỘNG 148812
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thăm dò ý kiến

Phương thức thanh toán tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà

Tại quầy

Chuyển khoản

Thẻ ATM

Internet Banking

Chọn