Đảng bộ PC Đắk Nông: Tổ chức Hội nghị toàn thể Đảng viên, Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 năm 2017 và phương hướng

năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự gồm toàn bộ 146 Đảng viên và lãnh đạo các phòng Chức năng Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty. Đồng chí Trần Văn Thuận – Bí thư Đảng Ủy , Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

 

Hình 1. Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2017, là năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI  Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết lần II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PC Đắk Nông lần III – Nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh Khoa học Công nghệ vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả đầu tư”.

 

Hình 2. Ông Trần Văn Thuận – Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

 

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, năm 2017 Đảng ủy PC Đăk Nông tiếp tục thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện PC Đăk Nông hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, liên tục đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn  Tỉnh.  Cụ thể như đã cấp điện cho 8/8 huyện, thị xã với tỷ lệ thôn buôn có điện rất cao (99,57%) và đạt 96,4 % hộ dân có điện; đã hoàn thành sớm việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện đến cán bộ đảng viên toàn Công ty.

 

Trong năm 2017 Đảng ủy đã chỉ đạo và thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD của đơn vị. Hệ thống điện được vận hành an toàn, liên tục, CNTT được áp dụng sâu rộng trong điều hành hệ thống cũng như quản lý sản xuất; phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trong tỉnh; cấp điện đầy đủ và liên tục cho nước bạn Campuchia. Liên tục trong nhiều quý đều xếp đứng đầu toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, trong năm 2017 xếp thứ 2 toàn Tổng công ty.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy PC Đăk Nông rất chú trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch; thường xuyên tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; tổ chức nhiều lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành uỷ như: Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai nghị quyết TƯ 04 khóa XII của Đảng, qua đó nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Triển khai kịp thời các chỉ thị , nghị quyết của Đảng đến tận từng Đảng viên .

 

Công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng sinh hoạt ở từng Chi bộ nói riêng cũng như toàn Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Năm 2017, Đảng bộ Công ty vinh dự được Tỉnh ủy Đắk Nông tặng Cờ thi đua Đảng bộ TSVMTB 05 năm liền (giai đoạn 2012-2016)

 

Ngoài ra, Đảng ủy PC Đăk Nông  luôn quan tâm vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng, củng cố các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh), tạo điều kiện để các đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động thi đua, triển khai các chương trình công tác, kế hoạch cụ thể, thiết thực; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng. Công tác an sinh xã hội, từ thiện, an ninh quốc phòng... được quan tâm, thực hiện tốt.

Năm 2017 Đoàn cơ sở Công ty đạt vững mạnh xuất sắc; Công đoàn PC Đăk Nông ty được Công đoàn EVN tặng cờ thi đua xuất sắc, được bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh Đắk Nông và nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua khác…, Hội Cựu chiến binh đạt danh hiệu vững mạnh …

 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: Năm 2018 là năm “ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcNâng cao độ tin cậy cung cấp điện”; “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng cho tất cả các lĩnh vực quản lý, điều hành, vận hành hệ thống điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nhằm nâng cao độ tin cậy lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng ngày một tốt hơn...

 

Đảng bộ PC Đăk Nông sẽ bám sát Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn.... của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết yêu cầu của khách hàng, nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ công nhân ngành điện  “Chuyên nghiệp - Văn minh - Hiệu quả”, đáp ứng được yêu cầu mới.

 

Hội nghị cũng nghe quyết định của Đảng Ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh về việc bổ sung thêm 02 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng Ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu bổ sung 02 Ủy viên UB Kiểm tra.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã yêu cầu các Chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể, đảng viên, CBCNV nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các đề án, kế hoạch đã đề ra; hoàn thành tốt nhiệm năm 2018 đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định trên địa bàn  và cố gắng giữ vững các danh hiệu đã đạt được trong năm 2017.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy PC Đăk Nông đã công bố và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Hình 3. Đồng chí Trần Văn Thuận – Bí thư Đảng ủy trao tặng Giấy khen của Đảng ủy cho 2 Chi bộ xuất sắc

 

Hình 4. Đồng chí Trần Văn Thuận – Bí thư Đảng ủy trao tặng Giấy khen của Đảng ủy cho các Đảng viên xuất sắc. 

 

Đức Hiến
In trang      Quay lại


 
1 2 3 4 5

EVNCPC-PC Đaknông eTV
Sáp nhập các đơn vị Điện lực giải pháp tinh giản bộ máy
(18/09/2018 07:29:52)

KHÁCH HÀNG ĐIỆN
02/08/2018
Điện lực Số lượng
Cư Jút 26277
Đăk Mil 19754
Đăk Rlấp 24382
Gia Nghĩa 20622
Krông Nô 21877
Đăk Song 15764
Đăk glong 9385
Tuy Đức 10751
TỔNG CỘNG 148812
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thăm dò ý kiến

Phương thức thanh toán tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà

Tại quầy

Chuyển khoản

Thẻ ATM

Internet Banking

Chọn