1
Nội dung
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 17/10/2018 đến ngày 23/10/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 10/10/2018 đến ngày 16/10/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/10/2018 đến ngày 09/10/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 26/9/2018 đến ngày 02/10/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 19/9/2018 đến ngày 25/9/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 29/8/2018 đến ngày 04/9/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 01/8/2018 đến ngày 07/8/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 25/7/2018 đến ngày 31/7/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 18/7/2018 đến ngày 24/7/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 11/7/2018 đến ngày 17/7/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/7/2018 đến ngày 10/7/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 09/5/2018 đến ngày 15/5/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/5/2018 đến ngày 08/5/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 25/4/2018 đến ngày 01/5/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 18/4/2018 đến ngày 24/4/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/4/2018 đến ngày 10/4/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 21/3/2018 đến ngày 27/3/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 07/03/2018 đến ngày 13/03/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 28/02/2018 đến ngày 06/03/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 07/02/2018 đến ngày 13/02/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 31/01/2018 đến ngày 06/02/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 17/01/2018 đến ngày 23/01/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 10/01/2018 đến ngày 16/01/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/01/2018 đến ngày 09/01/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 27/12/2017 đến ngày 02/01/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 20/12/2017 đến ngày 26/12/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 13/12/2017 đến ngày 19/12/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 06/12/2017 đến ngày 12/12/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 29/11/2017 đến ngày 05/12/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 15/11/2017 đến ngày 21/11/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 08/11/2017 đến ngày 14/11/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/07/2018 đến ngày 10/07/2018
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 25/9/2017 đến ngày 02/10/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 30/8/2017 đến ngày 05/9/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 23/8/2017 đến ngày 29/8/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/8/2017 đến ngày 22/8/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 09/8/2017 đến ngày 15/8/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/8/2017 đến ngày 08/8/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 26/7/2017 đến ngày 01/8/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 19/7/2017 đến ngày 25/7/2017
Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 12/7/2017 đến ngày 18/7/2017


EVNCPC-PC Đaknông eTV
Sáp nhập các đơn vị Điện lực giải pháp tinh giản bộ máy
(18/09/2018 07:29:52)

KHÁCH HÀNG ĐIỆN
02/08/2018
Điện lực Số lượng
Cư Jút 26277
Đăk Mil 19754
Đăk Rlấp 24382
Gia Nghĩa 20622
Krông Nô 21877
Đăk Song 15764
Đăk glong 9385
Tuy Đức 10751
TỔNG CỘNG 148812
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thăm dò ý kiến

Phương thức thanh toán tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà

Tại quầy

Chuyển khoản

Thẻ ATM

Internet Banking

Chọn